นพ. ชาญชัย สุวรรณกิจ

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Colorectal Surgery
- ER General Surgery
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค