พล.ต.ต.นพ. ชาญชิต แสงแก้ว

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: เยอรมัน, อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2518
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2535
การศึกษาหลังปริญญา:
- ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ, Hannover Medical School, ประเทศเยอรมัน, 2526
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Hip & Knee Osteotomy
- Bone Lengthening (Lower Limb)
+ See More
Day Time Location
Mon207:00 - 09:0007:0009:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Tue307:00 - 09:0007:0009:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Wed407:00 - 09:0007:0009:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Thu507:00 - 12:0007:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Fri607:00 - 09:0007:0009:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค