พญ. จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, พัฒนาการและพฤติกรรม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2523
แพทย์ประจำบ้าน:
- กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, 2525-2528
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2528
การศึกษาหลังปริญญา:
-Developmental Disabilities, University of Rochester School of Medicine and Dentistry, 2531-2532
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคอ้วน, การเจริญเติบโตและการพัฒนาช้า
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Pediatric Clinic (BIH 3rd Floor)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Pediatric Clinic (BIH 3rd Floor)
Tue312:00 - 20:0012:0020:00Children Center (BIC 17C)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Children Center (BIC 17C)
Wed412:00 - 16:0012:0016:00Pediatric Clinic (BIH 3rd Floor)
Wed416:00 - 20:0016:0020:00Children Center (BIC 17C)
Sat708:00 - 20:0008:0020:00Children Center (BIC 17B)
ศูนย์รักษาโรค