รศ.พญ. ชนิดา กาญจนลาภ

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา
Language Spoken: เยอรมัน, อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2503
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต นาสิก ลาริกซ์วิทยา (หู จมูก คอ), ประเทศไทย, 2519
- สาขาโสต นาสิก ลาริกซ์วิทยา (หู จมูก คอ), ประเทศเยอรมันนี, 2525
การศึกษาหลังปริญญา:
- Otolaryngology Surgery, International College of Surgeons, Washington, 1988
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ศัลยกรรมหู, ระบบประสาทของหู, การรักษาโรคไซนัสจมูกโดยการสูดดม
+ See More
Day Time Location
Tue307:00 - 09:0007:0009:00ENT Center
Wed415:00 - 19:0015:0019:00ENT Center
Fri607:00 - 09:0007:0009:00ENT Center
Fri617:00 - 19:0017:0019:00ENT Center
ศูนย์รักษาโรค