นพ. ชนิกา อังสนันท์สุข

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544
แพทย์ประจำบ้าน:
- ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย, 2547 - 2551
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pediatric Orthopaedics, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, กรกฎาคม 2551 - มิถุนายน 2552
- Pediatric Orthopaedics, The Children's Hospital of Philadelphia, สหรัฐอเมริกา, กรกฎาคม 2554 - มิถุนายน 2555
- Pediatric Orthopaedics, University of Iowa Hospital and Clinics, สหรัฐอเมริกา, กรกฎาคม 2555 - มิถุนายน 2556
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2551
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค