พญ. ชนิสา โชติพานิช

Specialty: รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์, ประเทศไทย, 2543
การศึกษาหลังปริญญา:
- Nuclear Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 2002
- Nuclear Medicine, University of Pennsylvania and Children's Hospital of Philadelphia, Pennsylvania, USA, 2002-2003
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Nuclear Oncology
- Pediatric Nuclear Medicine
- Radionuclide Therapy
+ See More
Day Time Location
Mon207:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Mon209:00 - 17:0009:0017:00Radiology - NM BIH 2 floor
Tue307:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Tue309:00 - 17:0009:0017:00Radiology - NM BIH 2 floor
Wed407:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Wed409:00 - 17:0009:0017:00Radiology - NM BIH 2 floor
Thu507:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Thu509:00 - 17:0009:0017:00Radiology - NM BIH 2 floor
Fri607:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Fri609:00 - 17:0009:0017:00Radiology - NM BIH 2 floor
Sat707:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Sat709:00 - 17:0009:0017:00Radiology - NM BIH 2 floor
Sun107:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Sun109:00 - 17:0009:0017:00Radiology - NM BIH 2 floor
ศูนย์รักษาโรค