พญ. จรรย์กนก เกื้อกูลวงศ์

Specialty: อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์การนอนหลับ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2539, Recertified 2549
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ, สหรัฐอเมริกา, 2541, Recertified 2551
- สาขาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต, สหรัฐอเมริกา, 2542, Recertified 2552
- สาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ, สหรัฐอเมริกา, 2544
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pulmonary and Critical Care Medicine, Northwestern University, Illinois, สหรัฐอเมริกา, 2539-2542
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Medical Clinics (BIC 15A)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Medical Clinics (BIC 15A)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Medical Clinics (BIC 15A)
ศูนย์รักษาโรค