นพ. ชาญณรงค์ เกษมกิจวัฒนา

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2537
- สาขาเวชศาสตร์การกีฬา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2541
การศึกษาหลังปริญญา:
- เวชศาสตร์การกีฬา (Sport Medicine), University of Pittsburg Medical Center (UPMC), ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2539-2541
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การผ่าตัดข้อผ่านกล้อง (Arthroscopic Surgery: Sports Injury, Knee Ligament and Meniscus Injury, Shoulder Pain, Shoulder Instability, Rotator cuff tear, Cartilage reconstruction and Cell-base therapy)
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sun109:00 - 16:0009:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค