ศ.นพ. ชาญวิทย์ ตันติ์พิพัฒน์

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- MB.ChB., Leeds University, ประเทศอังกฤษ, 2511
วุฒิบัตร:
- F.R.C.S., ประเทศอังกฤษ, 2515
- สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย, 2520
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์กิตติคุณ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การผ่าตัดช่องท้องด้วยกล้อง
+ See More
Day Time Location
Mon210:00 - 12:0010:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Wed413:00 - 14:0013:0014:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Wed415:00 - 16:0015:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Thu510:00 - 12:0010:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Fri610:00 - 12:0010:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sat710:00 - 12:0010:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค