นพ. ชาครินทร์ ณ

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2537
- สาขาโรคระบบประสาทของเด็ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2541, Recertified 2554
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2543
- สาขาคลื่นไฟฟ้าสมองและโรคลมชัก, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2011
- Certification in Clinical Neurophysiology (EEG/Epilepsy), สหรัฐอเมริกา, 2541
การศึกษาหลังปริญญา:
- โรคระบบประสาทของเด็ก, University of California, San Diego, สหรัฐอเมริกา, 2537-2540
- Clinical Neurophysiology, University of California, San Diego, สหรัฐอเมริกา, 2540-2541
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคประสาทวิทยาและโรคลมชัก
+ See More
Day Time Location
Mon216:00 - 20:0016:0020:00Children Center (BIC 17A)
Wed416:00 - 20:0016:0020:00Children Center (BIC 17A)
Thu516:00 - 20:0016:0020:00Children Center (BIC 17A)
Sat712:00 - 18:0012:0018:00Children Center (BIC 17A)
Sun112:00 - 16:0012:0016:00Children Center (BIC 17A)
ศูนย์รักษาโรค