นพ. จักรพันธ์ โอแสงธรรมนนท์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2541
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2543
Member of American Society for Gastrointestinal Endoscopy
การศึกษาหลังปริญญา:
- โรคระบบทางเดินอาหาร, โรงพยาบาลศิริราช, 2543
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Endoscopy
+ See More
Day Time Location
Mon210:00 - 12:0010:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Mon213:00 - 16:3013:0016:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed413:00 - 16:3013:0016:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Fri613:00 - 20:0013:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค