นพ. ชาญจิโรจน์ ทิพย์ธนกิจ

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2548
- สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, ประเทศไทย, 2549
+ See More
Day Time Location
Sat710:00 - 12:0010:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค