นพ. ชาติชาย รัตนามหัทธนะ

Specialty: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2528
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2530
+ See More
Day Time Location
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
ศูนย์รักษาโรค