รศ.นพ. ชาติชัย ศรีสมบัติ

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2536
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- เวชศาสตร์เจริญพันธุ์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 1997
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การมีบุตรยาก, ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่, และการผ่าตัดด้วยกล้อง
+ See More
Day Time Location
Mon212:00 - 16:0012:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed412:00 - 20:0012:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun108:00 - 14:0008:0014:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค