นพ. จรัสพงศ์ ดิศรานันท์

Specialty: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542
แพทย์ประจำบ้าน:
- ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2545 - 2549
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, Cleveland Clinic, Glickman Urological and Kidney Institute, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2552 - 2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- General Urology
- Female Urology
- Voiding dysfunction and urodynamics
- Aging male
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Sun108:00 - 16:0008:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
ศูนย์รักษาโรค