ทพ. ชาตรี แก้วสุริยธำรง

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมจัดฟัน
Language Spoken: อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- Tokyo Medical and Dental University, ประเทศญี่ปุ่น, 2537
การศึกษาหลังปริญญา:
- ทันตกรรมจัดฟัน, 2537
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ข้อต่อกระดูกขากรรไกรและการสบฟัน
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค