พญ. จิราพร โหตระกิตย์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: เคนโตนิส(จีน), อังกฤษ, แมนดาริน, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2518
แพทย์ประจำบ้าน:
- กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย, 2519-2522
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2522
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:3008:0016:30Children Center (BIC 17B)
Tue308:30 - 16:3008:3016:30Children Center (BIC 17B)
Wed408:00 - 16:3008:0016:30Children Center (BIC 17B)
Thu508:00 - 16:3008:0016:30Children Center (BIC 17B)
Fri608:00 - 16:3008:0016:30Children Center (BIC 17B)
Sat709:00 - 14:0009:0014:00Children Center (BIC 17B)
ศูนย์รักษาโรค