ศ.คลินิก นพ. โชคชัย เมธีไตรรัตน์

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ฮกเกี้ยน(จีน), แมนดาริน, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต นาสิก ลาริกซ์วิทยา (การศัลยกรรมศีรษะและคอ), ประเทศไทย, 2528
การศึกษาหลังปริญญา:
- โสต นาสิก ลาริกซ์วิทยา (การศัลยกรรมศีรษะและคอ), University of Toronto, ประเทศแคนาดา, 2534
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์คลินิก, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โสต นาสิก ลาริกซ์วิทยา, การศัลยกรรมศีรษะและคอ
+ See More
ศูนย์รักษาโรค