นพ. โชค ลิ้มสุวัฒน์

Specialty: อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
แพทย์ประจำบ้าน:
- เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลศิริราช, 2550 - 2553
- อายุรศาสตร์, Texas Tech Health Science Center, 2553 - 2556
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2553
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556
- สาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2558
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2559
- สาขาเวชบำบัดวิกฤต, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2560
+ See More
Day Time Location
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15B)
ศูนย์รักษาโรค