นพ. ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2538
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค