นพ. ชูสิน จีระจิตสัมพันธ์

Specialty: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2517
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (ระบบทางเดินปัสสาวะ), ประเทศไทย, 2522
การศึกษาหลังปริญญา:
- ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (ระบบทางเดินปัสสาวะ), Freie University, ประเทศเยอรมันนี, 2530-2531
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Fri610:00 - 16:0010:0016:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
ศูนย์รักษาโรค