ศ.พญ. จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์

Specialty: อายุรศาสตร์, โภชนศาสตร์คลินิก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2520
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2524
- สาขา Clinical Nutrition, สหรัฐอเมริกา 2531
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 17:0009:0017:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Tue309:00 - 17:0009:0017:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Wed413:00 - 20:0013:0020:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
ศูนย์รักษาโรค