ศ.นพ. จุมพล วิลาศรัศมี

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2541
- อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- การผ่าตัดตับ ถุงน้ำดี ตับอ่อน, 2542
- Liver Disease and Transplantation, Columbia University, New York, สหรัฐอเมริกา, 2543
- General Surgery Department of Surgery, SUNY Upstate Medical University Syracuse, New York, สหรัฐอเมริกา, 2545
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Vascular and Transplantation
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sat712:00 - 20:0012:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sun108:00 - 20:0008:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค