ผศ.พล.อ.ต.นพ. จำรูญเกียรติ ลีลเศรษฐพร

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยายาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2521 - 2527
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, ประเทศไทย, 2532 - 2533
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2550
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Computer Assisted Navigation in TKA and THA
- Minimal Invasive Surgery in Hip anKnee Arthroplasiy
+ See More
Day Time Location
Wed416:00 - 19:0016:0019:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
ศูนย์รักษาโรค