ศ.พญ. ชุติมา ศิริกุลชยานนท์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518
แพทย์ประจำบ้าน:
- กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ประเทศไทย, 2521-2524
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2524
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Childhood Obesity
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17A)
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17A)
ศูนย์รักษาโรค