นพ. ดำเกิง ปฐมวาณิชย์

Specialty: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยกรรมปลูกผมถาวร
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2513
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2531
- สาขา Hair Restoration Surgery, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2546
การศึกษาหลังปริญญา:
- Art and Science of Surgery, American College of Surgeon, สหรัฐอเมริกา, 2828
- การผ่าตัดเพื่อความงาม, American Board of Cosmetic Surgery, สหรัฐอเมริกา, 2532-2533
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- การผ่าตัดเพื่อความงาม, Hair Restoration Surgery
Awarded the 2010 ISHRS Golden Follicle Award
+ See More
Day Time Location
Sat708:00 - 09:3008:0009:30Plastic Surgery Center (BIC 16A)
ศูนย์รักษาโรค