รศ.นพ. ดำรง ตรีสุโกศล

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
Language Spoken: อังกฤษ, แมนดาริน, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2528
- อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2548
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การผ่าตัดมะเร็งรังไข่, เยื่อบุมดลูก,การตรวจปากมดลูกและช่องคลอดด้วยกล้อง, การผ่าตัดโดยใช้แสงเลเซอร์
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 19:0017:0019:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed418:00 - 20:0018:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri617:00 - 19:0017:0019:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค