รศ.พญ. ดารินทร์ ซอโสตถิกุล

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2539
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2543
- สาขากุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา:
- กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา, Children's Hospital of Michigan, Wayne State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2546-2548
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17C)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17C)
Sun113:00 - 20:0013:0020:00Children Center (BIC 17C)
ศูนย์รักษาโรค