นพ. เดช จงนรังสิน

Specialty: อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาอายุรศาสตร์, The Mary Imogene Bassett Hospital, New York, สหรัฐอเมริกา, 2552 - 2556
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2555
- สาขาเวชบำบัดวิกฤต, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2558
การศึกษาหลังปริญญา:
- เวชบำบัดวิกฤต, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556 - 2558
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Respiratory of failure
- Communication in ICU
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค