พล.ต.นพ ธีระ รัตนศักดิ์

Specialty: ทันตกรรม, ศัลยกรรมช่องปาก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521
การศึกษาหลังปริญญา:
- Oral and Maxillofacial Surgery, University of Texas Health Science Center Houston, สหรัฐอเมริกา, 2535-2536
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sat713:00 - 20:0013:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค