นพ. ดิเรกฤทธิ์ เชี่ยวเชิงชล

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
- Doctor of Philosophy (Ph.D.), Institute of Integrative Biology and Institute of Child Health and Alder Hey Children's NHS Foundation Trust Hospital, ประเทศอังกฤษ, 2553 - 2556
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pediatric Dermatology, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 - 2552
- Research Fellowship in Child Health, Alder Hey Children's NHS Foundation Trust, Liverpool, ประเทศอ้งกฤษ, 2553 - 2556
- Research Fellowship, Harvard Medical School and Boston Children's Hospital, Boston, Massachusetts, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2557 - 2559
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Allergic skin diseases and eczema
- Skin infections
- Skin manifestations in autoimmune diseases and transplant patients
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17C)
Sat713:00 - 17:0013:0017:00Children Center (BIC 17C)
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17C)
ศูนย์รักษาโรค