พญ. ดอนนา มาเรีย

Specialty: อายุรศาสตร์, เวชปฏิบัติทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, สเปน, ฝรั่งเศส, ไทย
Qualifications
Medical School:
- University of Newcastle upon Tyne, UK, 1982
- 1998 Thai Medical Examination (number 23692)
Board Certifications:
- 1986 Internal Medicine (MRCP) UK
- 1989 General Practice (MRCGP) UK
- 1988 Diploma in Obstetrics and Gynaecology of the RCOG (UK)
- 2002 Diploma in Occupational Medicine (UK)
Special clinical interests:
- General practice, health check up, occupational medicine
+ See More
Day Time Location
Tue308:00 - 10:0008:0010:00Medical Clinics (BIC 15D)
Thu508:00 - 10:0008:0010:00Medical Clinics (BIC 15D)
ศูนย์รักษาโรค