นพ. เอกชัย สิงหติราช

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย, 2536
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาอายุรศาสตร์, Texas Tech University, Texas, สหรัฐอเมริกา, 2551- 2553
การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, University of Utah, Salt Lake City, Utah, สหรัฐอเมริกา, กรกฎาคม 2553- มิถุนายน 2555
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2542
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2553
- สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2555
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15A)
Tue308:00 - 17:0008:0017:00Medical Clinics (BIC 15A)
Wed413:30 - 20:0013:3020:00Medical Clinics (BIC 15A)
Thu508:00 - 12:3008:0012:30Medical Clinics (BIC 15A)
Sun113:30 - 20:0013:3020:00Medical Clinics (BIC 15A)
ศูนย์รักษาโรค