นพ. อิศร สุขวนิช

Specialty: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลศิริราช, 2551 - 2554
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2554
+ See More
Day Time Location
Mon207:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Tue307:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Wed407:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Thu507:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Fri607:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Sat707:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
Sun107:00 - 23:0007:0023:00Telemedicine
ศูนย์รักษาโรค