น.ท.นพ. อิทธิพล โกมลหิรัณย์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2539
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2546
- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน, ประเทศไทย, 2553
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Full-endoscopic Operations of the Lumbar, Thoracic and Cervical Spine, St. Anna Hospital, Germany, Spine Institute, Bumrungrad International Hospital, Faculty of Science, Mahidol University, January 29-30, 2016
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Thu513:00 - 20:0013:0020:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Fri608:00 - 13:0008:0013:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
ศูนย์รักษาโรค