น.ต.นพ. จักรวุธ สีแพนบาล

Specialty: เวชศาสตร์การบิน
เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล 2543
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2550
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- สาขาเวชศาสตร์การบิน, ประเทศไทย, 2550
- Joint Medical Attendant Transport Team (JMATT), ฮาวาย, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2553
+ See More
Day Time Location
Wed406:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
ศูนย์รักษาโรค