ทพญ. จารุมา ศักดิ์ดี

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมรากฟัน
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
การศึกษาหลังปริญญา:
- ทันตกรรมรากฟัน, Harvard University School of Dental Medicine, Boston, MA, สหรัฐอเมริกา, 2547-2551
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sun109:00 - 20:0009:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค