รศ.พญ.คุณหญิง เกษร วัชรพงศ์

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2507
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2514
การศึกษาหลังปริญญา:
- Diagnostic Utrasound, 2523
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การตรวจเอ็กซ์เรย์เต้านม
- การตรวจโดยใช้ Ultrasound
+ See More
Day Time Location
Mon214:00 - 21:0014:0021:00Radiology - BIC 12 floor
Wed414:00 - 21:0014:0021:00Radiology - BIC 12 floor
Fri612:00 - 21:0012:0021:00Radiology - BIC 12 floor
ศูนย์รักษาโรค