นพ. กมล ภานุมาตรัศมี

Specialty: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, 2547-2551
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา:
- Laparoscopic Urological Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551-2552
- Laparoscopic , Glickman Urological and Kidney Institute, Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, USA, 2554 - 2555
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Uro-Oncology
- Laparoscopic and Robotic Surgery
- Stone Surgery
- Adrenal Surgery
+ See More
Day Time Location
Thu516:00 - 19:0016:0019:00Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
Sat713:30 - 16:3013:3016:30Surgical/Breast/Uro/Men Center (BIC 16C)
ศูนย์รักษาโรค