นพ. กัมปนาท นิ่มพูนศรี

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- ศัลยศาสตรศรีษะ คอ และเต้านม, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551 - 2552
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Open & Endoscopic Thyroidectomy Workshop, National Hospital of Endoscopic, Ha Noi, ประเทศเวียดนาม, 2559
- International Fellowship Program, Seoul National University Hospital, ประเทศเกาหลีใต้, 2561
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Breast
- Thyroid
+ See More
Day Time Location
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค