รศ.นพ. กำธร พฤกษานานนท์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2531
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2540
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา:
- Reproductive Biology and Infertility, University of Pennsylvania Medical Center, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2534
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การเป็นหมัน
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 19:0017:0019:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed417:00 - 19:0017:0019:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat716:00 - 19:3016:0019:30Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค