นพ. คเณศร์ แวววิจิต

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515
วุฒิบัตร:
- สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์, ประเทศไทย, 2519
+ See More
Day Time Location
Tue316:00 - 19:0016:0019:00ENT Center
Fri616:00 - 19:0016:0019:00ENT Center
ศูนย์รักษาโรค