ผศ.พญ คนึงนิจ กิ่งเพชร

Specialty: รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539
วุฒิบัตร:
- เวชศาสตร์นิวเคลียร์, ประเทศไทย, 2543
การศึกษาหลังปริญญา:
- Clinical Pet-CT Imaging, Seoul National University Hospital, Korea, 2550
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Hyperthyroidism, Thyroid Cancer
+ See More
Day Time Location
Mon207:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Mon209:00 - 19:0009:0019:00Radiology - NM BIH 2 floor
Tue307:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Tue309:00 - 19:0009:0019:00Radiology - NM BIH 2 floor
Wed407:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Wed409:00 - 19:0009:0019:00Radiology - NM BIH 2 floor
Thu507:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Thu509:00 - 19:0009:0019:00Radiology - NM BIH 2 floor
Fri607:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Fri609:00 - 19:0009:0019:00Radiology - NM BIH 2 floor
Sat707:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Sat709:00 - 19:0009:0019:00Radiology - NM BIH 2 floor
Sun107:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Sun109:00 - 19:0009:0019:00Radiology - NM BIH 2 floor
ศูนย์รักษาโรค