พญ. กาญจนา สุทธากิจพันธ์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2534
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed413:00 - 17:0013:0017:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค