พญ. กนกแก้ว วีรวรรณ

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, Medical University of South Carolina, สหรัฐอเมริกา, 2533
แพทย์ประจำบ้าน:
- Pediatrics, Pennsylvania State Children's Hospital, Hershey, PA, สหรัฐอเมริกา
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2537, Recertified 2545
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค