พญ. กนกนาถ บุญวิสุทธิ์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
แพทย์ประจำบ้าน:
- สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลศิริราช, 2541 - 2544
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2544
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, ประเทศไทย, 2554
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 20:0008:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed408:00 - 20:0008:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun113:00 - 20:0013:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค