นพ. กัลย์ กาลวันตวานิช

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2539
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2543, Recertified 2552
การศึกษาหลังปริญญา:
- กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, Connecticut Children's Medical Center, University of Connecticut, Farmington, Connecticut, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2539-2542
- โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา, Louis State University Health Science Center, Shreveport, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2542-2543
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคหืด, โรคภูมิแพ้, Flexible Bronchoscopy
+ See More
Day Time Location
Mon208:30 - 16:3008:3016:30Children Center (BIC 17B)
Tue308:30 - 16:3008:3016:30Children Center (BIC 17B)
Wed408:30 - 16:3008:3016:30Children Center (BIC 17B)
Thu508:30 - 16:3008:3016:30Children Center (BIC 17B)
Fri608:30 - 13:0008:3013:00Children Center (BIC 17B)
Sun108:30 - 16:3008:3016:30Children Center (BIC 17B)
ศูนย์รักษาโรค