นพ. การุณ เมฆานนท์ชัย

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2524
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Sports Injuries
- Orthopaedic Trauma
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Wed408:30 - 14:3008:3014:30Orthopaedic Center (BIC 20B)
Fri613:00 - 14:3013:0014:30Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค