ศ.นพ. กวี สุวรรณกิจ

Specialty: จิตเวชศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2508
- Master of Science in Behavioral Sciences, Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2515
- Master of Public Health, Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2516
วุฒิบัตร:
- สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2517
- สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น, ประเทศไทย, 2532
การศึกษาหลังปริญญา:
- Child Psychiatry, University of Florida, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2514
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค