ผศ.นพ. กวิญ ลีละวัฒน์

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
- Doctor of Philosophy (Ph.D.), Anatomy and Molecular Biology, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา:
- Hepatobiliary Surgery, National Cancer Center, Tokyo, ประเทศญี่ปุ่น, 2542
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยรังสิต
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Hepatobiliary Surgery
- Clinical Epidemiology
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sat713:00 - 20:0013:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค